2019. október 2., szerda

Isten szolgája CHEVRIER* ANTAL pap, III. r., rendalapító (1826-1879)
Egyszeru családban született Lyonban. Eloször a párizsi külmisszió iránt érzett vonzódást, de aztán egészen hazája szegényei evangelizálásának élt. 1857-tol a lyoni „Gyermek Jézus Városának” lett lelkésze, aztán egy társával és két novérrel gyermekek elso áldozási elokészítésével kezdett foglalkozni. A St. André plébánia mellett megvett egy Prado nevu ismert nagy tánctermet. Jövendo két közösségének ez lett elso „háza” és késobbi központja. A szegény gyermekeket gyujtötte össze, húsz éven át tanította oket. Megérte, hogy elso tanítványai átvették és folytatták életmuvét. „Isten és a lelkek; magunkért semmit, mindent Istenért és a lelkekért” - ez társainak szóló utolsó tanítása. Antal atya két alapítása: A Prado - világi intézmény a szegény gyermekek szolgálatára. Tagok száma kb. 900. Prado Novérei. 1925 óta közös életet folytató társaság, a ferencesek nagy családjához tartoznak. Szegény gyermekeket és az Egyháztól távol állókat szolgálnak mintegy 50 házban, Franciaországon kívül Marokkó, Chile, Algéria, Banglades, India, Dél-Korea. Chevrier atya boldoggá avatása folyamatban van.
„Mivel Jézus Krisztus megragadott minket és elindított követése útján; mivel o alázatos és szegény és a szegényeket helyezi elso sorba; mivel o minden ember Világossága és élete, az örömhír hirdetoiként akarunk élni. Hisszük, hogy az emberek mindennapi életük szívén találkozhatnak Istennel. Hisszük, hogy a társadalom peremére szorultaknak van mondanivalójuk a világ számára. Hisszük, hogy a barátság, a közös küzdelem és a biztonság kockáztatása örömöt és reményt ébreszt. Jézus Krisztus szegénységének útját választjuk, mert ez a szabadság és a szeretet útja.”
A Prado Novérei Életszabályából.

Imádság:
Istenünk, te Antal szolgádat arra hívtad, hogy a szegények felkarolásáról intézményesen gondoskodjék. Add, hogy kövessük példáját, aki téged fáradhatatlan buzgósággal tisztelt és a szegényeknek kifogyhatatlan szeretettel viselte gondját. A mi Urunk Jézus krisztus által.


Szent Leodegár püspök és vértanú, † 678.


SZENT ŐRANGYALOK

A Trienti zsinat rendeletéből a Katekizmus tanítja: gondos szülő védő vezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei Atya is ezt teszi a veszedelmek ellen.

Szent Bernát tanítja: tiszteletet kell adnunk a jelenlétükért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őrségért.

A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő küldetésében szolgálnak.

Az ünnep hódolat Istennel szemben aki szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet és öntudatot. Növelnie kell bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizteti azt.

Az ünnep Spanyolországban keletkezett és a 16. században jutott át Franciaországba. V. Pál pápa szeptember első vasárnapjára, X. Kelemen pápa a Szent Mihály ünnepe utáni első szabadnapra, végül X. Piusz pápa október 2-ára helyezte az ünnepet.

Napi jófeltétel:
    Angyalként élj: dicsőítsd Istent és szolgálj Neki!


Kantilup Szent Tamás püspök és hitvalló, † 1282.