2003. május 5., hétfő

Szentté avatási szertartás több mint egymillió hívő jelenlétében

hívő jelenlétében avatott szentté öt spanyol egyházi személyt: Pedro Poveda Castroverde (1874-1939) papot, aki a spanyol polgárháború alatt halt mártírhalált, Jose Maria Rubio y Peralta (1864-1929) jezsuitát, Genoveva Torres Morele (1870-1956) és Ángela de la Cruz (1846-1932) rendalapítókat, valamint Maria Maravillas de Jesús (1891-1974) karmelita szerzetesnőt.
Szentbeszédében II. János Pál pápa az új szenteket példaképül állította az egyház, különösen a spanyol egyház számára. A spanyol hívőket ismételten kérte: őrizzék meg keresztény gyökereiket, hiszen csak így tudják Európának megmutatni igazi arcukat, és kultúrájuk gazdagságát. A szentatya az Evangéliumhoz való hűséget, és a család szentségének fontosságát hangsúlyozta. Utalt a pápa a spanyol történelem mindmáig nem teljesen feldolgozott időszakára, a polgárháborúra is. Megemlékezett a polgárháború többezer hívő áldozatáról, mindenekelőtt a szentté avatott Pedro Poveda mártírhaláláról. A szenvedés idejének nevezte ezt a korszakot, amely mára már véget ért.
A szentatya újra és újra arra buzdította a spanyolokat, ne a múlt sebeit őrizzék magukban, hanem bátran ápolják keresztény hagyományaikat.
A több mint háromórás program után II. János Pál pápa a nunciatúrán találkozott a spanyol püspöki kar tagjaival. VR/KAP/MK