2012. március 30., péntek

Egésznapos ima Mindszenty József boldoggáavatásáért

A csehimindszenti hívek kezdeményezésére minden hónap 29-én, születésnapján Mindszenty József tisztelői imádkoznak mielőbbi boldoggáavatásáért.
Mint az közismert, Mindszenty József bíboros, hercegprímás 1892. március 29-én született a Hegyhát keleti dombjai között fekvő Csehimindszenten. A világon számtalan embernek adott példát kitartásával és megalkuvást nem tűrő, elveihez való ragaszkodásával, amellyel sokak elismerését és tiszteletét kivívta. Ehhez a tisztelethez csatlakoztak szülőfaluja hívei is, akik elhatározták, hogy minden hónap 29-én, a bíboros születésnapján imádkoznak mielőbbi boldoggáavatásáért.
Az első alkalommal még csak a szülőfalu hívei jöttek el, de a későbbiek folyamán nemcsak a plébánia hat falujából várják a bíborost tisztelőket, hanem Szombathelytől Zalaegerszegig és az ország minden részéről, hiszen az a terv, hogy minden hónap 29-én 0-24 óráig imádkozzanak a csehimindszenti templomban a Mindszenty-tisztelők.
Szombathelyi Egyházmegye/Magyar Kurír