2011. március 28., hétfő

Szentmisét mutattak be Bódi Magdi vértanú emlékére

Az idén is zarándokok sokasága érkezett a Veszprémi Egyházmegye kicsiny településére, Litérre, ahol ünnepi szentmisét mutatott be Paskai László bíboros a 66 esztendeje vértanúságot szenvedett gyári munkáslány, a falu egykori lakója, Bódi Mária Magdolna emlékezetére és boldoggá avatásának előmozdítására.
Az emlékezés a falu temetőjében kezdődött Bódi Magdi sírjánál, ahol az egybegyűltek imával fordultak Istenhez a vértanú leány boldoggá avatásáért, majd miután a nyughelyen elhelyezték az emlékezés virágait, a dicsőséges rózsafüzért imádkozva zarándokmenetben indultak Bódi Magdi vértanúságának helyszínére, a mai iskolaudvarra, ahol 2006-ban szobrot állítottak tiszteletére. A szobor melletti megemlékezés és koszorúzás után vette kezdetét a szentmise, melyet a bíboros Seregély István nyugalmazott érsekkel, Márfi Gyula veszprémi érsekkel és az egyházmegye egybegyűlt papságával koncelebrálva mutatott be.
Magdi emléke, lelki példaadása, életének tisztasága, vértanú halála máig  példát adhat mindannyiunknak a hűségre, a helytállásra, a lelki értékek követésére, mutatott rá szentbeszédében Paskai bíboros. Az áldozatkész szeretet mozgatta minden tevékenységében, Urunk Jézus Krisztus kegyelme dolgozott benne, s ő lélekben mindig készségesen nyitott volt a Megváltó felé rövid életútján. Kiemelte a főpásztor az Oltáriszentség iránti tiszteletét. Életrajzában olvashatjuk, hogy elsőáldozása előtt állandóan az Úr Jézusról beszélt odahaza és telve volt lelkesedéssel. S ez jellemezte később is szentáldozásait, melyet mindig mélységes találkozásként élt meg az Eucharisztiában a megtestesült Jézussal, az Élő Kenyérrel. Ezért tudott annyit imádkozni is, mint ahogy feljegyezték róla, mondta a bíboros. A szentmise, a szentáldozás forrása volt az életének. Hétköznapokon mindig a munkába állás előtt vett részt szentmisén, ebből merítette az erőt, a boldogságot, a kiegyensúlyozottságot munkájához, egész napjához. 1942-ben lett kongreganista és a szívgárdásokkal foglalkozott, s gyermekek, fiatalok körében végzett hitoktatást. „Minden könnyű, amit Krisztusért és lelkekért vállal az ember” – szokta mondani. Szeretett volna szerzetesnő lenni, de az akkori körülmények között ez nem volt lehetséges. Ám sosem elégedetlenkedett emiatt, hanem abban a körülményben, amelyben tehette, hűségesen követte Jézus Krisztust, s boldogan tett tisztasági fogadalmat is. Vértanú halála fényt adhat ma is, amikor az emberek beállítottsága és a köz véleménye pontosan az ellenkezőjét kínálja és ajánlja a világban, zárta gondolatait a főpásztor.
A szentmise végén Márfi Gyula érsek elmondta, a Bódi Magdi boldoggá avatásáért folyó előkészületek folyamatban vannak, sikerült egy papot felszabadítani a lelkipásztori teendők alól, s megbízniuk az egyházmegyei eljárás bonyolításával, amelyet jövő év végére terveznek befejezni. Ezután elküldik az anyagot Rómába, hogy az ottani hatóságok folytassák a boldoggá avatás előkészítését.
Toldi Éva/Magyar Kurír