2003. május 20., kedd

Szentté avatás a pápa 83. születésnapján

Vatikán: II. János Pál pápa május 18-án, 83. születésnapján több mint ötvenezer zarándok, közöttük mintegy húszezer lengyel előtt a Szent Péter téren négy személyt avatott szentté: Jozef Sebastian Pelzart (1842-1924), Przemysl egykori püspökét, Ursula Ledochowska (1865-1939) szerzetesnőt, és két olasz rendalapító szerzetesnőt, Virginia Centurione Bracellit (1587-1651), és Maria de Mattiast (1805-1866). Szentbeszédében a pápa a négy szentet az „Eucharisztiából fakadó élet” példaképének nevezte.
Jozef Pelczar és Ursula Ledochowska személye a szentatya személyes élettörténetével is összekapcsolódik: Pelczar püspök annak a krakkói egyetemnek a rektora volt, ahol Karol Wojtyla később tanulmányokat folytatott. Az Ursula Ledochowska által alapított rend tagjai közül öt nővér vezeti a szentatya háztartását a Vatikánban.
A szentté avatás, és a pápa 83. születésnapja alkalmából a lengyel zarándokokat több püspök kísérte. Jozef Glemp bíboros azonban betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepi szentmisén. Jelen volt viszont Aleksander Kwasniewski államfő.
A szentté avatás a szokásos módon, a szokásos liturgikus formában zajlott, nem történt benne utalás a pápa születésnapjára. A szertartás végén azonban a zarándokok ezrei, közöttük a pápa honfitársai hosszasan éltették a szentatyát.
Az Angelus elimádkozása előtt II. János Pál köszönetet mondott mindazoknak, akik születésnapja alkalmából gratuláltak neki, és kérte a hívőket, imádkozzanak azért, hogy Isten segítse őt abban, hogy a rábízott feladatokat továbbra is teljesíthesse, és felelősségteljes missziós munkáját továbbra is betölthesse. Ezzel a szentatya ismételten „válaszolt” azokra az újra és újra felröppentő találgatásokra, amelyek lemondásáról szólnak. KAP/MK