2003. május 20., kedd

Szentté avatás a pápa 83. születésnapján

Vatikán: II. János Pál pápa május 18-án, 83. születésnapján több mint ötvenezer zarándok, közöttük mintegy húszezer lengyel előtt a Szent Péter téren négy személyt avatott szentté: Jozef Sebastian Pelzart (1842-1924), Przemysl egykori püspökét, Ursula Ledochowska (1865-1939) szerzetesnőt, és két olasz rendalapító szerzetesnőt, Virginia Centurione Bracellit (1587-1651), és Maria de Mattiast (1805-1866). Szentbeszédében a pápa a négy szentet az „Eucharisztiából fakadó élet” példaképének nevezte.
Jozef Pelczar és Ursula Ledochowska személye a szentatya személyes élettörténetével is összekapcsolódik: Pelczar püspök annak a krakkói egyetemnek a rektora volt, ahol Karol Wojtyla később tanulmányokat folytatott. Az Ursula Ledochowska által alapított rend tagjai közül öt nővér vezeti a szentatya háztartását a Vatikánban.
A szentté avatás, és a pápa 83. születésnapja alkalmából a lengyel zarándokokat több püspök kísérte. Jozef Glemp bíboros azonban betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepi szentmisén. Jelen volt viszont Aleksander Kwasniewski államfő.
A szentté avatás a szokásos módon, a szokásos liturgikus formában zajlott, nem történt benne utalás a pápa születésnapjára. A szertartás végén azonban a zarándokok ezrei, közöttük a pápa honfitársai hosszasan éltették a szentatyát.
Az Angelus elimádkozása előtt II. János Pál köszönetet mondott mindazoknak, akik születésnapja alkalmából gratuláltak neki, és kérte a hívőket, imádkozzanak azért, hogy Isten segítse őt abban, hogy a rábízott feladatokat továbbra is teljesíthesse, és felelősségteljes missziós munkáját továbbra is betölthesse. Ezzel a szentatya ismételten „válaszolt” azokra az újra és újra felröppentő találgatásokra, amelyek lemondásáról szólnak. KAP/MK

2003. május 5., hétfő

Szentté avatási szertartás több mint egymillió hívő jelenlétében

hívő jelenlétében avatott szentté öt spanyol egyházi személyt: Pedro Poveda Castroverde (1874-1939) papot, aki a spanyol polgárháború alatt halt mártírhalált, Jose Maria Rubio y Peralta (1864-1929) jezsuitát, Genoveva Torres Morele (1870-1956) és Ángela de la Cruz (1846-1932) rendalapítókat, valamint Maria Maravillas de Jesús (1891-1974) karmelita szerzetesnőt.
Szentbeszédében II. János Pál pápa az új szenteket példaképül állította az egyház, különösen a spanyol egyház számára. A spanyol hívőket ismételten kérte: őrizzék meg keresztény gyökereiket, hiszen csak így tudják Európának megmutatni igazi arcukat, és kultúrájuk gazdagságát. A szentatya az Evangéliumhoz való hűséget, és a család szentségének fontosságát hangsúlyozta. Utalt a pápa a spanyol történelem mindmáig nem teljesen feldolgozott időszakára, a polgárháborúra is. Megemlékezett a polgárháború többezer hívő áldozatáról, mindenekelőtt a szentté avatott Pedro Poveda mártírhaláláról. A szenvedés idejének nevezte ezt a korszakot, amely mára már véget ért.
A szentatya újra és újra arra buzdította a spanyolokat, ne a múlt sebeit őrizzék magukban, hanem bátran ápolják keresztény hagyományaikat.
A több mint háromórás program után II. János Pál pápa a nunciatúrán találkozott a spanyol püspöki kar tagjaival. VR/KAP/MK