2003. október 5., vasárnap

Három új szentet avatott a pápa

Vatikán: II. János Pál pápa október 5-én, vasárnap ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Péter téren, amelynek során három új szentet adott az egyháznak. Mindhárman a XIX. és a XX. század fordulóján éltek és nagy missziós egyéniségek voltak: Daniele Comboni olasz püspök Afrika apostolaként ismert, két szerzetes kongregációt alapított: a Szent Szív Fiai és a Négerség Kegyes Anyái Szerzetes Intézetet, ám ma már egyszerűen komboniánus szerzeteseknek és szerzetesnőknek nevezik őket. A német Arnold Janssen Hollandiában alapította meg az Isteni Ige Társaságát. Ma inkább verbita néven ismerik őket. A dél-tiroli Joseph Freinademezt a verbita alapító egyik első lelki gyermeke, a távoli Kínában hirdette Krisztus örömhírét.
A vasárnapi szertartáson a világ minden részéből érkezett 30 ezer hívő vett részt. Comboni Szent Daniele tiszteletére különösen sok afrikai zarándok érkezett Rómába, míg Ázsiát Kínából jött papok és verbita nővérek által vezetett indiai énekkar képviselte. A több mint kétórás szertartás során afrikai és indiai liturgikus táncokban és énekekben gyönyörködhetett a nagyszámú hívősereg, annak jelképeként, hogy a katolikus hit távoli kultúrákban is otthonra talált.
Homíliájában a szentatya hangsúlyozta: a három új szent egész életével az evangéliumot hirdette, tanúságot téve arról, hogy ez az egyház elsődleges szolgálata minden egyes ember és az egész emberiség számára. A három szent értékes öröksége azt bizonyítja, hogy az evangelizálás mindig Krisztus hirdetését jelenti, minden emberi segítségnyújtáson túl. Napjainkban is sürgető feladat az ad gentes misszió. Szükség van Daniele Comboni püspök lelkesedésére és szenvedélyes apostoli buzgóságára, aki Afrikában hirdette az Evangéliumot. A pápa szeretettel és aggodalommal utalt a fekete földrész lakosságára. A gazdag emberi és lelki erőforrások földje, Afrika, továbbra is számos nehézséggel és problémával küzd. Bárcsak a nemzetközi közösség tevékenyen segítené, hogy építhesse a remény jövőjét – mondta a pápa, Szent Daniele Comboni közbenjárásáért fohászkodva.
A szentatya ezután németül folytatta szentbeszédét, méltatva Szent Arnold Janssen fáradhatatlan apostolkodását. Most az égből segíti szerzetescsaládját, hogy tovább haladjon az általa kijelölt úton, amely az egyház evangelizáló küldetésének örökérvényűségéről tanúskodik.
Végül a pápa a harmadik szent, Josef Freinademetz hitvallomását idézte: „Evangelizáló küldetésemet nem Istennek felajánlott áldozatnak, hanem az Istentől kapott legnagyobb kegyelemnek tekintem.” A szeretetnek ez a tanúja önmagát ajándékozta testvéreinek Kínában, ahol missziós küldetését végezte. Szeretetből és szeretettel vállalta életkörülményeit, mivel meggyőződése volt, hogy az Evangélium hirdetése hiábavaló, ha nem szeretettel végezzük. Az evangéliumi inkulturáció példaképe volt, mivel Jézust követve megosztotta életét azokkal az emberekkel, akiknek elvitte az üdvösség hírét.
„A három új szent arra emlékeztet bennünket, hogy az Evangélium hirdetése minden megkeresztelt elhivatottsága. Ahhoz azonban, hogy Krisztus hiteles tanúi legyünk, arra van szükség, hogy szüntelenül törekedjünk az életszentségre” – mondta a pápa, majd Mária, az új-evangelizálás csillaga közbenjárásáért fohászkodott a Rózsafüzérnek és a misszióknak szentelt hónapban.
A vasárnapi szentmisével 477-re emelkedett a II. János Pál által kanonizált szentek száma. Boldoggá 1320 személyt avatott a pápa, köztük két magyart: Apor Vilmost és Batthyány-Strattmann Lászlót. A következő boldoggá avatás Kalkuttai Teréz anyáé lesz, október 19-én. VR/MK

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése