2002. május 22., szerda

Szentté avatás pünkösd vasárnap

Vatikán: II. János Pál pápa május 19-én, pünkösd vasárnap délelőtt a Szent Péter téren bemutatott szentmisén a következő öt boldogot iktatta a szentek sorába: Alonso de Orozco spanyol Ágoston-rendi papot, Ignazio de Santhiá olasz kapucinust, Unile da Bisignano olasz ferences testvért, a Jézus agonizáló szívéről nevezett Pulina, olasz származású rendalapító szerzetesnőt, valamint Benedetta Cambiagio Frassinello olasz rendalapító szerzetesnőt.
A szentmise elején Bernardin Gantin bíboros, a bíborosi kollégium dékánja köszöntötte a pápát, aki május 18-án, szombaton töltötte be 82. életévét.
A szentatya beszédében a boldogok tetteit méltatta, majd homíliáját a Szentlélekhez intézett fohásszal zárta: „A Szentlélek gyökeresen átalakította az apostolokat, akik előzőleg félelemből zárkóztak be a Cenákulumba, majd az Evangélium buzgó hírnökeivé váltak. A Szentlélek továbbra is támaszt nyújt az egyháznak a századok során evangelizáló küldetéséhez, és minden korban a hit bátor tanúit hívta életre.”
A szertartás végén, a Regina Coeli elimádkozása előtt a szentatya köszöntötte a zarándokokkal együtt érkezett polgári és egyházi hatóságokat, közöttük Cardoso brazil államfőt. Szólt arról a kampányról is, amelyet a „Kinyújtott Kezek” és „Amnesty International” közösen szervezett „Global March” néven a kiskorúak foglalkoztatottsága ellen. „Jó alkalom arra, hogy hatékony megoldásokat keressenek erre a tűrhetetlen jelenségre” – mondotta a pápa, majd köszöntését küldte a San Giovanni Rotondóban összegyűlt fiataloknak, akik Pio atya szentté avatására készülődnek. Arra buzdította őket, hogy bátran haladjanak előre az életszentség útján. Végül a következő szavakkal köszönte meg Bernardin Gantin bíboros születésnapi jókívánságait: „Támaszt nyújtanak számomra a személyemért és az Úr által rám bízott péteri szolgálatért végzett imák.”
A pápa köszönetnyilvánítása egyfajta üzenet is azok felé, akik éppen 82. születésnapja alkalmából az elmúlt napokban azt fontolgatták, hogy egészségi okok miatt lemond hivataláról. A szentatya pünkösdvasárnapi szavai jegyében hivatását az Úr által rábízott küldetésnek tekinti, amelyet a végsőkig teljesíteni akar. VR/MK