2013. április 18., csütörtök

Vértanúhalált halt szerzetesnővérre emlékeztek Erdélyben

Böjte Csaba szentmisék keretében emlékezett meg az ötven évvel ezelőtt vértanúhalált halt Gabriella orsolyita nővérről. 
A ferences szerzetes a csíksomlyói kegytemplomban, Csíkmadarason (Gabriella nővér szülőfalujában), a masorvásárhelyi minorita templomban és a kolozsvári ferences templomban tartott szentmisét az orsolyita nővér emlékére. 
Az április 12-én Marosvásárhelyen, a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt minorita templomban tartott szentmiséről tudósította szerkesztőségünket Szabó Antal. 
Annak ellenére, hogy hétköznap volt, a templom teljesen megtelt, és aki részt vett a hit évében tartott szentmisén, lelkiekben feltöltődve és megerősödve távozhatott.
Csaba testvér arról beszélt, hogy Gabriella nővérhez hasonlóan nekünk is bíznunk kell Istenben. 
A mártír szerzetesnővér 1915-ben született a Hargita megyei Csíkmadarason. Születésekor a Hajdú Erzsébet nevet kapta. Érettségi után lépett be a Szent Orsolya Rendbe Nagyváradon. Rendi kiképzésben Magyarországon, majd Franciaországban részesült, ekkor kapta a Gabriella nevet. 
A Merici Szent Angéla által a 16. században alapított rend a fiatal lányokkal való foglalkozást és tanításukat választotta fő feladatául azzal a céllal, hogy neveltjeik hithű, művelt anyákká váljanak. 
Gabriella nővér földrajz és történelem szakos tanárnak tanult Kolozsváron és Budapesten, s képesítésének megszerzése után Nagyváradon tanított a szerzetesrendek II. világháború utáni feloszlatásáig. Ezután visszaköltözött szüleihez Marosvásárhelyre, ahol titokban gyermekek tanításával, hitoktatással és szegénygondozással foglalkozott, és a minorita templom sekrestyése volt. 
A Securitate 1960-ban az oltár előtti imádkozás közben tartóztatta le. Bűne az volt, hogy tiltott vallási könyveket kölcsönzött. Nagyváradon börtönözték be. 1963. április 20-án a börtönben halt vértanúhalált. 
Az erdélyi megemlékezéseken részt vett Mária nővér, Gabriella nővér egykori diákja, aki hajdani tanára és nevelője életszentségéről tett tanúságot. 
Csaba testvér e szavakkal kérte Gabriella nővér közbenjárását: „Gabriella nővér, te, aki a gyermekek, fiatalok neveléséért, oktatásáért életedet áldoztad, könyörögj érettünk!” 
(Magyar Kurír)