2019. május 29., szerda

Boldog András     vértanú, † 1465.           


Pisai Szent Bonus

              
Szent Ervin


NICOSIAI* BOLDOG FÉLIX kapucinus testvér (1715-1787)

Nicosiában, Szicília egy városkájában szegény családból származott. A cipészmesterség volt a foglalkozása. Szorgalom, tanulékonyság, szerénység jellemezte. Szülei halála után húsz éves korában sikertelenül próbálkozott a kapucinusoknál, nem vették föl. Állhatatos maradt, nyolc év múlva újra jelentkezett, akkor felvették. Szülovárosában az alamizsnagyujtés lett a feladata. Hogy a rokonok, ismerosök mit mondanak, azzal nem törodött. Útjai közben imádkozott, a kolostorban pedig minden szabadidejét az Oltáriszentség elott töltötte. Minden feladatot, mellyel megbízták, készségesen teljesített. Egyszer az elöljáró (próbaképpen) kiküldte a városba, hogy festesse le magát. Ellenkezés nélkül útra akart kelni, de akkor megmondták neki, hogy az egész csak engedelmességi próba volt. A tisztaság erényét böjttel, önmegtagadással, mint valami sövénnyel védte. A legkisebb vétket is nagy gonddal kerülte. A szegénységet Szent Ferenc követojeként élte, egy ideig saját cellája sem volt. Nagy szeretettel látogatta a betegeket s a börtönbe zártakat. Naponta járult szentáldozáshoz, ilyenkor arca fényben ragyogott. Belelátott a szívek titkaiba. A jövendot elore megmondotta. Még meghalni sem akart elöljárója engedélye nélkül. Csak miután elöljárója megáldotta s a haldoklók imájában ahhoz a részhez értek: „Költözzél el keresztény lélek”, Jézus és Mária nevével az ajkán fejezte be életét 72 éves korában. XIII. Leó pápa 1888-ban vatta boldoggá.
Szent Bonaventura muveibol:
Gyulladj lángra, ó lelkem, töltekezz és gyönyörködj Istened irgalmában és szelídségében, Jegyesed szerelmében; égj el kedvesed forróságától, tárulj ki az o szeretetére, izleld édességének ízét. Senki se akadályozzon, hogy belépj, megragadd és ízleld.

Imádság:
Istenünk, te megtanítottad Boldog Félixet, hogy egyszeruségben és alázatosságban szolgáljon neked, szívét csodálatos magasságba emelve. Engedd, hogy példáját követve a földön, dicsoségének részesei legyünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.


Szent Konon és fia,     vértanúk, † 275.           


Pazzi Szent Magdolna    szűz, † 1607.           


Szent Meliora